COP 320

COP 32Centrum obróbcze z integrowaną stacją chłodzenia typ COP 320 do skrzydła.

Dane techniczne:

- sterowanie maszyną odbywa się przez komputer komputer firmy Beckhoff
- docisk i blokowanie zgrzanych elementów oraz odtransportowanie zgrzanych profili w kierunku czyszczarki
- sterowanie narzędziami odbywa się serwomotorami firmy Beckhoff
- 6 serwomotorów firmy Beckhoff
- agregat  do wiercenia  otworów pod zawias zależny od okucia
- agragat do wiercenia otworów pod zawias tzw. uchył
- agregat odwodnienia
- agregat odpowietrzenia
- agregat wiercący puszkę
- agregat do wiercenie trzech otworów pod klamkę
- agregat do wiercenia słupka zależny od okucia
- operacje są wykonywane jednocześnie na dwóch profilach
- minimalne wymiary elementu obrabianego 440x440 mm
- maksymalne wymiary elementu obrabianego 2650x2650 mm
- maksymalne wymiary obrabianego profilu 100 mm wys. 130 mm szer.