Unia Europejska

PREZ-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt pt.

„Wdrożenie nowej technologii produkcji celem zaoferowania na rynku innowacyjnego urządzenia do zgrzewania profili z tworzywa sztucznego dla producentów stolarki otworowej”

w ramach Poddziałania 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest budowanie przez Spółkę przewagi konkurencyjnej na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych poprzez realizację inwestycji polegające na wdrożeniu nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji urządzenia zagrzewającego.

Efekty projektu:

  • podniesienie konkurencyjności oferty Spółki
  • rozwój eksportu i wejście na nowe rynki zbytu
  • znaczna oszczędność kosztów i poprawa efektywności wykorzystania energii
  • skrócenie procesu produkcyjnego
  • obniżenie kosztów produkcji
  • poprawa izolacyjności stolarki otworowej
  • poprawa jakości zgrzewu i podwyższenie wytrzymałości wykonanych złączy
  • poprawa końcowej estetyki stolarki otworowej

Wartość projektu: 1 707 700,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 707 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 768 465,00 PLN


 

PREZ-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt pt.
„Opracowanie innowacyjnego centrum obróbczego CF-4 przeznaczonego do wykonywania kompletnej obróbki na pociętym profilu PVC”

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego centrum obróbczego CF-4 przeznaczonego do wykonywania kompletnej obróbki na pociętym profilu PVC. Projekt polega na opracowaniu prototypu systemu złożonego maszyny CF-4, składającej się z kluczowych innowacyjnych elementów: technologii HEPP; systemu centrowania, bazowania i wymiarowania profili od wirtualnej osi środkowej MACS; modułu IFR.

Efekty projektu:
- Innowacja produktowa – innowacyjne centrum obróbcze CF-4
- pozyskanie nowych odbiorców na rynku
- rozwój firmy
- wzrost konkurencyjności i rozpoznawalności firmy PREZ-MET

Wartość projektu: 2 252 021,36 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 252 021,36 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 620 915,39 PLN