Menu Zamknij

PRECISION LINE

Nazwa „Precision Line” odwołuje się nie tylko do precyzyjnej linii zgrzewu, ale także do całej strategii naszego działania, w której kluczową rolę zawsze odgrywała precyzja, jakość i ciągłe doskonalenie.

Okna PVC są jednym z najczęściej wybieranych systemów okiennych wśród klientów. Charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną i stosunkowo niska ceną. W dzisiejszych czasach, okna powinny być energooszczędne, ale także izolować akustycznie oraz stanowić barierę dla włamywaczy.

Coraz większe znaczenie przy wyborze okien odgrywa również estetyka ich wykonania. Jednym z najważniejszych etapów produkcji stolarki okiennej od którego zależy zarówno szczelność konstrukcji, wytrzymałość na obciążenia, jak i wygląd jest zgrzewanie profili z których powstaje rama i skrzydło okna. Dotychczasowa technologia zakładała podgrzanie i połączenie profili, a następnie usunięcie nadmiaru wypływającego materiału przy pomocy noży ścinających, co powoduje powstanie charakterystycznych rowków w miejscach łączenia.

Nasza firma już w 2016 roku opracowała i opatentowała nowatorską technologię zgrzewania, która nie wydłuża cyklu produkcyjnego.

Technologia Precision Line bazuje na użyciu zgrzewarki wyposażonej w zestaw specjalnych, wymiennych stempli formujących. Stemple te w momencie, gdy łączą się stopione powierzchnie profili odpowiednio kształtują wypływkę spoiny, tworząc w miejscu połączenia cienką linię zgrzewu oraz idealnie gładką i zlicowaną powierzchnię naroży.

Technologia Precision Line od momentu powstania jest stale unowocześniana, co skutkuje rosnącym uznaniem, rozpoznawalnością marki PREZ-MET, wzorową jakością nie tylko wśród producentów stolarki, ale i inwestorów ostatecznych w Polsce i na całym Świecie.   

Najważniejsze elementy technologii Precision Line to;

– Polska myśl techniczna, uznana dziesiątkami nagród, wyróżnień

– zgrzewanie bezwypływkowe

– opatentowane stemple formujące wypływkę

– wysoce estetyczna linia zgrzewu

–  gładka, licująca, jednolita powierzchnia

– wysokie parametry wytrzymałościowe naroża

– wysoka efektywność i wydajność maszyny