Menu Zamknij

Nazwa “Precision Line” odwołuje się nie tylko do precyzyjnej linii zgrzewu, ale także do całej strategii naszego działania, w której kluczową rolę zawsze odgrywała precyzja, jakość i ciągłe doskonalenie.

Okna PVC są jednym z najczęściej wybieranych systemów systemów okiennych wśród klientów. Charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną i stosunkowo niską ceną. w dzisiejszych czasach okna powinny być energooszczędne, ale także izolować akustycznie oraz stanowić barierę dla włamywaczy. 

Coraz większe znaczenie przy wyborze okien odgrywa również estetyka ich wykonania. Jednym z najważniejszych etapów produkcji stolarki okiennej od którego zależy zarówno szczelność konstrukcji, wytrzymałość na obciążenia, jak i wygląd jest zgrzewanie profili z których powstaje rama i skrzydło okna. Dotychczasowa technologia zakładała podgrzanie i połączenie profili, a nastepnie usunięcie nadmiaru wypływającego materiału przy pomocy noży ścinających, co powoduje powstanie charakterystycznych rowków w miejscach łączenia.

Nasza firma już w 2016 roku opracowała i opatentowała nowatorską technologię zgrzewania, która nie wydłuża cyklu produkcyjnego.  

Technologia Precision Line bazuje na użyciu zgrzewarki wyposażonej w zestaw specjalnych, wymiennych stempli formujących.       Stemple te w momencie, gdy łączą się stopione powierzchnie profili odpowiednio kształtują wypływkę spoiny, tworząc w miejscu   połączenia cienką linię zgrzewu oraz idealnie gładką i zlicowaną powierzchnię naroży. 

Technologia Precision Line od momentu powstania jest stale unowocześniana, co skutkuje rosnącym uznaniem, rozpoznawalnością marki PREZ-MET, wzorową jakością nie tylko wśród producentów stolarki, ale i inwestorów ostatecznych w Polsce i na całym Świecie.

   Najważniejsze elementy technologii Precision Line to;                                                                                                                                                                    – Polska myśl techniczna, uznana dziesiątkami nagród, wyróżnień                                                                                                                                            – zgrzewanie bezwypływkowe                                                                                                                                                                                                                  – opatentowane stemple formujące wypływkę                                                                                                                                                                                  – wysoce estetyczna linia zgrzewu                                                                                                                                                                                                          – gładka, licująca, jednolita powierzchnia                                                                                                                                                                                            – wysokie parametry wytrzymałościowe naroża                                                                                                                                                                                – wysoka efektywność i wydajność maszyny